??? ImgAlt ???

Deranjamente

Modul cel mai simplu de a semnala problemele privind alimentarea cu energie electrică

La acest serviciu puteţi semnala întreruperile în furnizarea energiei electrice, furturi de energie sau de echipamente.

Pentru a semnala deranjamentele poţi suna direct la: 0800 800 929

Serviciul este disponibil non-stop şi este apelabil din principalele reţele de telefonie fixă sau mobilă, fără costuri pentru client.

Rezolvarea deranjamentelor a fost optimizată pentru a asigura respectarea indicatorilor impuşi de reglementator prin introducerea sistemului de preluare a deranjamentelor prin Call Center şi dirijarea echipelor operative în teren prin intermediul dispecerilor de joasă tensiune.