??? ImgAlt ???

Reactualizarea contractelor de furnizare a energiei electrice

E.ON Moldova Furnizare este permanent preocupată de îmbunătăţirea calitaţii serviciului de furnizare a energiei electrice şi implicit a comunicării cu clienţii.

Începând cu luna februarie, E.ON Moldova Furnizare a demarat acţiunea de reactualizare a contractelor de furnizare a energiei electrice ale consumatorilor din categoria agenţi economici deorece o mare parte a datelor de identificare nu mai sunt de actualitate sau sunt incomplete.

Pentru a reuşi în această acţiune, contăm pe dumneavoastră partenerii noştrii, să ne furnizaţi datele solicitate la adresele menţionate în scrisorile ce urmează să le primiţi în decursul lunii februarie, sau prin intermediul formularului de mai jos:

Date societăţii

Contul IBAN
Reprezentantul legal al societăţii

Adresa sediului social

Adresa de destinaţie a facturilor

Prin trimiterea prezentului document declar că îmi exprim consimţământul, în mod expres şi neechivoc, pentru ca orice date cu caracter personal, precum şi orice alte informaţii furnizate de mine, cuprinse în acest document, să intre în baza de date E.ON ENERGIE ROMANIA, a împuterniciţilor şi/sau reprezentanţilor acestora, pentru a fi prelucrate şi utilizate de acestea în orice activităţi şi scopuri legate de marketing (inclusiv primirea de apeluri în acţiuni de marketing direct, de promovare a noilor oferte, produse şi servicii) în conformitate cu legislaţia în vigoare - Legea 677/2001.

Datele personale vor putea fi folosite în relaţiile comerciale şi transferate către un alt stat, fără a fi făcute publice, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. Cunosc faptul că E.ON ENERGIE ROMANIA este operator de baze de date personale. Pe baza unei cereri scrise, datate şi semnate, expediate pe adresa Str. Ciurchi nr. 146-150, 700359, Iaşi, îmi pot exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi:

  • Să obţin, o dată pe an, confirmarea faptului că datele mele sunt sau nu prelucrate;
  • Să intervin asupra datelor transmise;
  • Să mă opun prelucrării datelor pentru motive întemeiate şi legitime legate de situaţia mea particulară.
Toate câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii.